Kedd, 2021. December 7.Ambrus napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1951
Ezen a napon született Pitti Katalin

 
 

  Napraforgó: PÁLYÁZATOK

Pályázat - „Segítség a starthoz Program”

Kiíró: Együtt az Unióban Alapítvány
Pályázat címe: „Segítség a starthoz” Program
Pályázhatnak: 6 hónapnál nem régebben bejegyzett közhasznú szervezetek, társaságok.Beadási határidő: Visszavonásig folyamatos.

Az Együtt az Unióban alapítvány pályázatot hirdet közhasznú szervezeteknek a bírósági bejegyzéstől számított 6 hónapon keresztül ingyenes számviteli szolgáltatások elérésére.

A támogatás formájából adódóan a pályázaton nyertes szervezetek száma limitált, melyet a kiíró 30 megkötött együttműködési megállapodásban határoz meg.

 

A pályázat célja:

Jelen pályázat a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítését, a civil társadalom segítését célozza. A pályázat célja a civil szervezetek működését, fejlődését térítésmentes tanácsadással, ingyenes könyvviteli szolgáltatással segíteni.

 

A pályázati formanyomtatvány letölthető a www.euoktatás.hu

-amennyiben az oldal Internet Explorer segítségével nem jelenik meg, telepíteni kell egy kiegészítőt, ami a következő címről tölthető le: http://idnnow.com// - honlapról, illetve e-mailben vagy faxon igényelhető az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 0670-9456832, 0670-9456833

Fax: 061-379-0574,

E-mail: euka2004@chello.hu


Rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztése

 

Kiíró: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Pályázhatnak: Bármely természetes és jogi személy, aki részt vállal a szociális feladatok ellátásában. Így pályázhat valamennyi önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, alapítvány, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.).

Beadási határidő: 2005. július 29.

 

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium (ICSSZEM) pályázatot hirdet a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) közreműködésével, "a szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése" címmel.

A pályázat a rehabilitációs foglalkoztatás feltételeinek javítását segíti 500 millió Ft keretösszeggel, ami teljes mértékben a szociális intézmény/szolgáltató rendszer foglalkoztató képességének fejlesztésére, kísérleti modellprogramok indítására szolgál.

Pályázni lehet:

A rehabilitációs, és más szociális ellátó intézmények foglalkozási programjainak folytatására, az ehhez szükséges feltételek (tárgyi és személyi) megteremtésére.

Szociális intézmények/szolgáltatók új foglalkoztatási programjainak bevezetésére.

Nappali ellátás keretében, foglalkoztató kialakítására és működtetésére, amely a családban, saját lakókörnyezetben való maradást, gondoskodást teszi lehetővé, ugyanakkor a fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek megmaradt készségekre, képességekre építő foglalkoztatást tud biztosítani.

Az újonnan induló foglalkoztatás tárgyi feltételeinek kialakítására, fejlesztésére, kisebb költségigényű külső / esetleg belső foglalkoztató műhely átalakításra.

A foglalkoztatási szakmai program működtetése érdekében személyi feltételek kialakítására, biztosítására, tényleges foglalkoztatás esetén.

Komplex programok megvalósítására a munkaerő-piaci integráció, reintegráció segítésére, amelyben a szociális munka eszközeivel, a rehabilitáció módszereivel, az egyéni beilleszkedés és az önálló életvitel segítése valósul meg.

A pályázaton támogatást igényelhet bármely természetes és jogi személy, aki részt vállal a szociális feladatok ellátásában. Így pályázhat valamennyi önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, alapítvány, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. július 29.

Pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként, 4 példányban, csak a pályázati adatlapon lehet benyújtani a szükséges mellékletekkel ellátva. A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges teljes dokumentáció, "Adatlap" letölthető az NCSSZI honlapjáról (www.ncsszi.hu).

 

A pályázat benyújtásának helye a pályázó szervezet címe szerinti megyei, fővárosi önkormányzat által kijelölt módszertani feladatokat ellátó szociális intézmény, amelynek címjegyzéke a pályázati felhívás mellékletében található.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás, információ is ezen intézmények kijelölt munkatársától kérhető, elérhetőségüket szintén a Melléklet tartalmazza.

 

A közreműködő szervezet (NCSSZI) részéről tájékoztatás kérhető az 1/487-0327 telefonszámon.

 

A pályázat regisztrációs díja pályázatonként 5000 Ft, melynek befizetéséről szóló igazolást a pályázati adatlaphoz csatolni kell.

 

Forrás: www.pafi.hu


Foglalkoztatási célú non-profit (civil) szervezetek kialakítása, szakmai támogatás és az EU-s lehetőségek kihasználását segítő hálózat / EU-HÁLÓ/2005

 

Kiíró: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)

Pályázhatnak: Foglalkoztatási célú non-profit szervezetek és szövetségek által létrehozott konzorciumok.

Beadási határidő: 2005. július 25.

A támogatás célja:

Civil - elsősorban foglalkoztatási célú non-profit - szervezetek létrejöttének segítése, megerősítése, forrásfelvevő képességük fejlesztése, hatékony munkaerő-piaci projektek generálásának elősegítése a munkaerőpiacról kiszorulók számára - regionális hálózatok működtetése, egymást támogató, önsegítő rendszerek támogatása által.

A projekt szakmai tartalma:

foglalkoztatási célú civil szervezetek együttműködésének kialakítása, koordinációja, megerősítése, hálózatfejlesztés, műhelymunka,

egy az érintett célcsoport tevékenységét, elérhetőségét tartalmazó, foglalkoztatási célú adatbázis kialakítása, tartalmának frissítése, fejlesztése, karbantartása stb.,

tanácsadói hálózat működtetése, szakemberek továbbképzése,

tanácsadás és szervezetfejlesztés, elsősorban foglalkoztatási célú non-profit szervezetek részére, és szervezetek létrehozásának elősegítése,

eredmények terjesztése.

Pályázhatnak:

Magyarországon 2003. december 31-ig bejegyzett, foglalkoztatási célú non-profit szervezetek és szövetségek által létrehozott konzorciumok, amelyek rendelkeznek országos lefedettségű kiépített hálózattal (régiónként legalább 1 hálózati pont).

 

A pályázati támogatás összege és formája: 22 millió forint vissza nem térítendő támogatás, amelyet 1 pályázó konzorcium nyer el.

 

A pályázatok benyújtásának határideje (a postabélyegző dátuma): 2005. július 25.

 

A pályázatok előkészítésének szakmai támogatása

Az OFA az eredményes pályázás elősegítésének érdekében ingyenes tanácsadást biztosít az OFA Kht. (Budapest, Bokor utca 15-17 címén, tel.: 250-2351 vagy az OFA web oldalán: www.ofa.hu) közreműködésével.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a programvezető ad a 388-1270/113-as mellék telefonszámon.

 

Forrás: www.pafi.hu


Roma Koordinációs és Intervenciós Keret 2005

 

Kiíró: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Pályázhatnak: Cigány kisebbségi önkormányzatok, roma civil szervezetek, társadalmi szervezetek, illetve az előzőekben felsorolt szervezeteken keresztül pályázó magánszemélyek.

 

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 54 millió forintos keretösszeggel pályázatot hirdet a magyarországi cigány kisebbségi önkormányzatok, roma civil szervezetek, társadalmi szervezetek, illetve az előzőekben felsorolt szervezeteken keresztül pályázó magánszemélyek vissza nem térítendő támogatására.

 

A támogatás célja:

A pályázat a cigány kisebbségi önkormányzatok, roma civil szervezetek, társadalmi szervezetek, működését, tevékenységét veszélyeztető, önhibán kívüli válság-, illetve krízishelyzetek elhárításának részbeni támogatását szolgálja.

 

A pályázás feltételei

A pályázatok kezelését a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI) pályázatkezelői végzik.

A pályázónak az alábbi kritériumok alapján, formailag kifogástalanul, a kért mellékletekkel együtt kell benyújtania a pályázatát: Levélcím: Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.

 

A borítékra kérik ráírni: "Roma Intervenciós és Koordinációs Keret 2005".

Információ az alábbi telefonszámon, faxon kérhető: telefon: (06-1/465-5000, fax: (06-1/465-6027.

 

A pályázat beadásának határideje: a pályázat meghirdetésétől folyamatosan, de legkésőbb 2005. november 15-ig.

Az elbírálás várható időpontja: folyamatosan, a beérkezési sorrendnek megfelelően, minden hónap 10-ig.

A pályázókat a döntéstől számított 15 nap alatt írásban értesítik.

 

A teljes pályázati dokumentáció hozzáférhető: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium hivatalos lapjában a Szociális Közlönyben, a www.icsszem.hu internetes oldalon is, továbbá

ingyenesen átvehető vagy telefonon igényelhető az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Roma Integrációs Főosztályán (1051 Budapest, Vigadó u. 6.; tel.: (06-1/235-4530), valamint

ingyenesen igényelhető e-mailben, az alábbi címen: romaintervencio@icsszem.hu.

 

Ugyanazon célra egy évben csak egy pályázat nyújtható be.

A támogatások elnyeréséhez önrészt nem szükséges biztosítani.

 

A pályázat benyújtásához regisztrációs díjat nem kell fizetni.

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása előfinanszírozás formájában történik.

 

A pályázattal elnyerhető támogatási összeg: 50.000 Ft-3.000.000 Ft.

Forrás: www.pafi.hu

 


 

Közszolgáltatásokat ellátó civil szervezetek működési feltételeinek javítása,

projektek, programok és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozása

 

Kiíró: Belügyminisztérium

 

Pályázhatnak: Társadalmi szervezet, egyesület vagy alapítvány.

 

A Belügyminisztérium Civilkapcsolati és Esélyegyenlőségi Főosztálya pályázatot hirdet "Magas színvonalú, egyenlő esélyeket biztosító közszolgáltatásokért" címmel, olyan civil szervezetek támogatására, melyek tevékenységükkel eredményesen segítik - a BM felelősségi körébe tartozó területeken - a közigazgatási szerveket közfeladataik ellátásában, vagy a közigazgatási szervek feladatkörébe nem tartozó társadalmi igényt elégítenek ki.

Támogatás célja: a civil szervezetek működési feltételeinek javítása, továbbá az alábbi projektek, programok és az ezzel összefüggő működési költségek finanszírozása.

állampolgári jogok gyakorlati érvényesülése, védelme,

az esélyteremtés feltételrendszerének kialakítása,

közszolgáltatás végzése közigazgatási szervvel kötött szerződés alapján,

oktatásképzés, tudományos kutatás, az eredmények publikálása az előbbi területeken,

amatőr sportegyesületek iskolai szabadidős sportcéljai.

 

A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be minden Magyarországon bejegyzett és működő társadalmi szervezet, egyesület vagy alapítvány, melynek alapszabályában, illetve alapító okiratában rögzített szervezeti célja és tevékenysége illeszkedik a támogatási célokhoz.

 

Nem pályázhat közalapítvány, közhasznú társaság (Kht.), valamint köztestület.

 

Támogatási forma: előfinanszírozásként nyújtott, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).

A jelen pályázati felhívás keretében felhasználható keretösszeg 50 M Ft.

Maximális támogatás: 1,5 M Ft.

A pályázati dokumentációt a szükséges mellékletekkel együtt kell postai úton benyújtani.

 

A benyújtási határidő: folyamatos, 2005. november 15-ig.

BM Civilkapcsolati és Esélyegyenlőségi Főosztály, 1903 Budapest, Pf. 314.

 

A pályázat részletei megtalálhatóak a www.bm.hu weblapon.

 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket megküldhetik e-mailen (civil@bm.gov.hu) vagy faxon (441-1545) a pályázat megnevezésével.

 

Forrás: www.pafi.hu

 

 
2005. július 25, hétfő 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.