Hétfő, 2022. Január 17.Antal, Antónia napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1750
E napon hunyt el Albinoni olasz zeneszerző

 
 

  Pályázat: IFJÚSÁG 2000-2006

Az Európai Bizottság és a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium pályázatot ír ki a nemzetközi ifjúsági együttműködés támogatására.

Általános pályázati feltételek

(minden kategóriára egységesen érvényes)

A pályázat általános célja: Esélyteremtés a magyarországi fiatalok minél szélesebb köre számára európai, nemzeti és személyes hovatartozásuk közvetlen megélésére, valamint a fiatalok nyitottságra és tevékeny életre való ösztönzése iskolán kívüli tevékenységek formájában.A pályázat célcsoportja: magyarországi 15-25 év közötti (az Európai Önkéntes Szolgálat esetében 18-25 év közötti) fiatalok, a velük foglalkozó ifjúsági munkások és szakemberek, önálló ifjúsági csoportok, nonprofit szervezetek, intézmények, önkormányzatok.

Lebonyolítója: a Mobilitás Nemzetközi Igazgatósága.

Keretösszeg: 200 millió forint.

A lehetséges partnerországok: az Európai Unió 15 tagországa (Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország,), továbbá Izland, Liechtenstein és Norvégia, valamint Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia. A pályázati projektben mindig részt kell vennie legalább egy európai uniós tagállambeli partnernek.

Nem támogatható:

 • az a program, amelyben az Európai Unió egyik tagállama sem vesz részt. Az Európai Unión kívüli, vagy nem programországokkal szervezett projektek támogatására a GYISM nemzetközi programjának keretei között van mód pályázni;
 • művészeti fesztivál vagy azon való fellépés;
 • sportesemény, sportverseny;
 • nyelvtanulási célú külföldi út;
 • tanulmányút, iskolai osztálykirándulás;
 • építőtábor;
 • profitorientált program;
 • közgyűlés, nemzetközi szervezet tagságának szervezett éves találkozó.

Feltételek: A megpályázott programoknak a pályázati határidőhöz kapcsolódó megvalósítási időszakban kell lebonyolódniuk. A nyertes pályázó szerződésben kötelezettséget vállal tartalmi és pénzügyi beszámoló készítésére a programot követő 60 napon belül.

Forma: Pályázni csak az e célra rendszeresített pályázati űrlapokon lehet! A pályázatot egy példányban magyar és egy példányban angol nyelven kérjük beküldeni a Mobilitás Nemzetközi Igazgatóságának a címére. Az "Ifjúsági kezdeményezések" kategóriában csak magyar nyelvű űrlapot kell kitölteni. A pályázati rendszer Európában egységesen, minden programországban megbízott "programiroda" kezelésében működik. Pályázatot minden pályázó csak a saját országában található programirodához nyújthat be.

Űrlap a Mobilitás Nemzetközi Igazgatóságán igényelhető: 1145 Budapest, Amerikai út 96.

Telefon: 460-1080 vagy 460-1082; e-mail: nemzetkozi@mobilitas.hu.

Az űrlap letölthető a Mobilitás, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium honlapjáról is: http://www.mobilitas.hu; www.ism.hu.

Pályázati határidők:

 • 2003. február 1. - a 2003. május 1. és szeptember 30. között kezdődő projektek esetében
 • 2003. április 1. - a 2003. július 1. és november 30. között kezdődő projektek esetében
 • 2003. június 1. - a 2003. szeptember 1. és 2004. január 31. között kezdődő projektek esetében
 • 2003. szeptember 1. - a 2003. december 1. és 2004. április 30. között kezdődő projektek esetében
 • 2003. november 1. - a 2004. február 1. és június 30. között kezdődő projektek esetében.

A pályázatokat csak postai úton vagy személyesen lehet benyújtani. Az első esetben mindig a postai bélyegző dátuma számít. Személyesen a határidő napján 16:00 óráig lehet leadni a pályázatokat a Mobilitás Nemzetközi Igazgatóságának titkárságán (1145 Budapest, Amerikai út 96. 3. em. 31.). Egyéb formában benyújtott pályázatokat nem bírálunk el.

Kizáró okok: Ha a pályázat hiányos vagy nem a kitöltési útmutató szerint van kitöltve, valamint ha a pályázó a Mobilitás által lebonyolított pályázatokon korábban elnyert összeggel nem számolt el.

Döntés: A beérkezett pályázatokról az ifjúsági és sportminiszter által kijelölt Nemzetközi Programok Tanácsa dönt a beadási határidőt követő kb. harminc munkanap elteltével. A döntés ellen fellebbezni nem lehet. A megítélt támogatás első részletét (általában 80%) a nyertes pályázókkal történő szerződéskötés után utaljuk át a nyerteseknek. A második részletet csak a tartalmi beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását követően folyósítjuk.

Pályázati kategóriák

(a kategóriák sajátos jellemzői)

1. Alprogram: "Fiatalok Európáért" - nemzetközi ifjúsági csereprogramok

A nemzetközi ifjúsági cserék keretében magyar és külföldi fiatalok csoportjai találkozhatnak egymással. A csereprogramok alapvető célja, hogy a fiatalok megismerjék egymás kultúráját, gondolkodásmódját, mindennapi életét egy mindannyiukat érdeklő téma feldolgozására szervezett program során. Amennyiben a csoportok a látogatás viszonzását tervezik, új pályázatot kell benyújtani.

Résztvevők lehetnek:

15-25 éves fiatalok csoportjai. A csoport összlétszáma (külföldi résztvevőkkel együtt) minimum 16, maximum 60 fő lehet.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:

 • a kettő vagy több külföldi partner bevonásával szerveződő programok,
 • a hátrányos helyzetű fiatalok részvételével megvalósuló programok.

A csereprogram időtartama:

Minimum 6, maximum 21 nap lehet (az utazást nem számítva).

A támogatás nagysága:

Fogadó program esetén elsősorban a magyarországi szállás és étkezés (20 euró/fő/nap), valamint a program megvalósításának költségeire (500-1000 euró/projekt) kérhető támogatás. Küldő program esetén elsősorban a külföldre utazás (70%) és biztosítás (100%) költségei támogathatók. Amennyiben indokolt, mind fogadó, mind küldő program esetén támogatás (250 euró) kérhető a részt vevő fiatalok felkészítésére is.

2. Alprogram: európai önkéntes szolgálat

Az Európai Önkéntes Szolgálat azzal a céllal jött létre, hogy lehetőséget biztosítson 18-25 év közötti fiataloknak más kultúrák közvetlen megismerésére, elősegítse a társadalomba történő beilleszkedésüket, növelje szociális érzékenységüket, ill. hogy segítse a helyi közösségek fejlődését.

Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében a fiatalok maximum 12 hónapot tölthetnek külföldön egy ún. fogadó szervezetnél tapasztalatszerzés céljából. Az önkéntes a helyi közösség fejlődését célzó nonprofit tevékenységekben vehet részt többek között az alábbi témákban: egészségügy, környezet(védelem), művészet és kultúra, esélyegyenlőség, média és kommunikáció, ifjúsági sport, ifjúsági szabadidő, fiatalkori bűnmegelőzés stb. Az Európai Önkéntes Szolgálat nem kínál külföldi tanulási és munkavállalási lehetőséget! Az önkéntes külföldön tartózkodása alatt teljes ellátást és zsebpénzt kap.

Célcsoport: minden 18-25 év közötti fiatal, akinek bejelentett lakcíme a programországok valamelyikében van.

Küldő szervezet vagy fogadó szervezet lehet minden nonprofit, ill. nem kormányzati szervezet, amely vállalja az önkéntes fogadásával, ill. küldésével járó kötelezettségeket.

Az önkéntes bevonásával a küldő és a fogadó szervezet közösen készíti elő a pályázatát. A pályázatot minden fél a saját programirodájához nyújtja be. A projekt akkor támogatható, ha a projektben résztvevő mindkét ország programirodája elfogadta a pályázatot.

A támogatás:

 • küldő szervezet: utazási költség a fogadó országba (100%), a küldő szervezet tevékenységeihez a hozzájárulás mértéke önkéntesenként egyszeri 450 euró + 20 euró/hó, az önkéntes különleges igényeivel kapcsolatos költségek 100%-a (ha az önkéntesnek valamiért különleges költségei merülnek fel, pl. orvosi ellátás);
 • fogadó szervezet: az önkéntes zsebpénzének (havi adott összeg) 100%-a, a fogadó szervezet tevékenységeihez a hozzájárulás mértéke önkéntesenként egyszeri 600 euró + 270 euró/hó, az önkéntes különleges igényeivel kapcsolatos költségek 100%-a (ha az önkéntesnek valamiért különleges költségei merülnek fel, pl. orvosi ellátás);
 • a biztosítás nem képezi a költségvetés részét, azt az Európai Bizottság fizeti.

3. Alprogram: ifjúsági kezdeményezések

Célja a fiatalok kezdeményezőkészségére és kreativitására épülő projektek támogatása. Ezek a projektek elsősorban a fiatalok helyi kisközösségeinek fejlődését szolgálják. Megvalósításukat egy helyi ifjúsági csoport kezdeményezheti válaszképpen az őket körülvevő környezet valamilyen szükségletére.

Pályázati feltételek:

 • 3-12 hónapos időtartam;
 • kapcsolódás a fiatalok helyi közösségéhez;
 • újszerűség a helyi közösség számára;
 • jól felépített projektterv időzítéssel;
 • világos célkitűzések;
 • hozzájárulás a közös európai kulturális kincs és értékrend tudatosodásához;

Célcsoport: 15-25 év közti fiatalok csoportjai (informális csoportok vagy bejegyzett szervezetek). Egy csoport legalább 4 fő, közülük egy a pályázatért felelős személy. (Külföldi partner nem szükséges!)

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek:

 • az európai kitekintéssel bíró projektek,
 • a hálózatépítési céllal megvalósuló kezdeményezések,
 • a hátrányos helyzetű fiatalok részvételével zajló programok.

A támogatás: A pályázati támogatás átalányösszegen alapszik (6000 euró). A pályázó ennek az összegnek a 100, 75 vagy 50%-át kaphatja támogatásként, aszerint, hogy milyen arányban vesznek részt a projektben hátrányos helyzetű fiatalok, valamint hogy milyen mértékű a projekt helyi szintű hatása.

5. Alprogram: fejlesztő projektek

Képzések, tanulmányutak, előkészítő látogatások, partnercsoport-találkozók, ifjúsági információs projektek támogatására ad lehetőséget annak érdekében, hogy minél több és színvonalasabb nemzetközi ifjúsági projekt valósulhasson meg a fent már ismertetett kategóriákban.

Programtípusok:

Előkészítő találkozók

Konkrét projektötlet (ifjúsági csereprogram, önkéntes szolgálat) megvalósításának előkészítése céljából szervezett program. Időtartam: 2-4 nap. Résztvevők létszáma: 1 fő partnerenként. Támogatható költségek: az útiköltségek 100%-a, ill. napra és létszámra meghatározott támogatás.

Rövid tanulmányutak

Konkrét témát feldolgozó kis létszámú multikulturális találkozók. Időtartam: 3-6 nap. Résztvevők: min. 4 programországból, melyből egy legalább EU-s ország. Támogatható költségek: az útiköltség 100%-a, ill. fejenkénti, napra megállapított támogatás.

Partnerkereső szemináriumok

Egy szeminárium keretében partnerkapcsolatok kialakítása a résztvevő szervezetek között. Időtartam: max. 10 nap. Résztvevők: min. 4 programországból, melyből egy legalább EU-s ország. Támogatható költségek: az útiköltség 100%-a, ill. fejenkénti, napra megállapított támogatás.

Tapasztalatcserék

Újszerű programú tapasztalatcserék, jövőbeni Ifjúság 2000-2006 projekt kialakítása. Résztvevők: min. 4 programországból, melyből egy legalább EU-s ország. Támogatható költségek: az összköltségek 50%-a.

Szakmai együttműködések

Egy EU-országbeli és egy magyar szervezet közötti tapasztalatcsere, mely keretében egy látogatás során megismerik egymás munkáját, programjait. Időtartam: 1-3 hét. Résztvevők: 2 programországból. Támogatható költségek: az útiköltség 100%-a, ill. fejenkénti, napra megállapított támogatás.

Hálózatok kialakítása

Időtartam: max. 1 év. Résztvevők: min. 6 programországból. Támogatható költségek: az összköltségek 50%-a.

Képzések

Fiatalok, ifjúsági munkások, multiplikátorok és ifjúsági vezetők iskolán kívüli nemzetközi ifjúsági munkával kapcsolatos módszertani képzése, amely elősegíti az Ifjúság 2000-2006 program minőségi fejlődését. Időtartam: 5-12 nap. Résztvevők létszáma: max. 25 fő, akik legalább 4 programországból jönnek. Támogatható költségek: az összköltségek 50%-a.

Ifjúsági információs projektek

Ifjúsági információhordozók, a nemzetközi ifjúsági munkát támogató módszertani kiadványok előállításával, terjesztésével kapcsolatos nemzetközi projektek.

Időtartam: max. 1 év. Résztvevők: legalább 4 programországból.

Támogatható költségek: az összköltségek 50%-a.

A többi kategóriába tartozó programok létrejöttét elősegítő projektek.

Nemzetközi cserék, önkéntes szolgálati projektek vagy helyi kezdeményezések létrejöttét segítő programok. Időtartam: 2-4 nap. Résztvevők létszáma előre nem meghatározott. Támogatható költségek: az útiköltségek 50%-a.

Európai szintű szemináriumok, konferenciák

Olyan szemináriumok és konferenciák, amelyek témája kötődik a program alapelveihez. Időtartam: 2-4 nap. Résztvevők: legalább 4 programországból. Támogatható költségek: az összköltségek 50%-a.

 
2002. december 4, szerda 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.