Vasárnap, 2022. Január 16.Gusztáv napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1847
Mikszáth Kálmán születése

 
 

  Pályázat: Civil szervezetek támogatása társadalmi változások elősegítéséért

A Nagykövetségi Kis Projektek Program (KAP) egy vissza nem térítendő pénzügyi támogatás, amelyet társadalmi szervezetek különféle projektek finanszírozására nyerhetnek el. A meghatározott irányvonalak alapján civil szervezetek 11 500 eurónak megfelelő forintösszegig pályázhatnak anyagi hozzájárulásért a Holland Királyság Budapesti Nagykövetségén. A KAP támogatást közvetlenül a Nagykövetség folyósítja. Az elbírálási folyamat a határidőtől számított 3 hónapig tart. A pályázót levélben értesítjük a pályázat kimeneteléről.(x Már lezajlott projekteket a Nagykövetségnek nem áll módjában támogatni, így olyan pályázatokat nem tudunk elbírálni, melyekben a tervezett program kezdési időpontja a beadási határidőtől számított 3 hónapon belül van megjelölve.)

Mely projekteknek jár a KAP?

Olyan projektek KAPhatnak pénzügyi támogatást, amelyek célja az országban zajló pozitív társadalmi változások elősegítése, civil szervezetek programjainak támogatása, valamint az intézményrendszer kiépítése. Elsősorban azok a projektek számíthatnak kedvező elbírálásra, amelyek a társadalom átalakulásával hozhatók összefüggésbe, valamint amelyek a sokoldalú demokratikus jogállam fejlődését segítik elő.(x) Leggyakrabban előforduló témák: oktatás, környezetvédelem, egészségügy, szociális helyzet, média, kisebbségek, térségfejlesztés, kultúra, emberi jogok, civil szféra.

(x) A KAP a következő országokban nyújt támogatást: Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Ukrajna, Lengyelország, az Orosz Föderáció, Szlovénia, Szlovákia, a Cseh Köztársaság, Románia, Bulgária, Horvátország, Törökország és Belorusszia.

Egy-egy projekt célkitűzése lehet például:

 • a jogvédelem és a jogbiztonság megerősítése
 • új szolgáltatások ismertetése
 • a beleszólási jogok javítása
 • egy-egy témával kapcsolatos rendezvény megszervezése
 • felvilágosító brosúrák és tájékoztatók kiadása
 • reformfolyamatokhoz kapcsolódó kiadványok megjelentetése
 • oktató- és képzési programok megszervezése

Kinek jár a KAP?

KAP támogatásban azok a pályázó szervezetek részesülhetnek, amelyek megfelelnek az előírásoknak, továbbá amelyeket a bizottság tartalmilag támogatásra érdemesnek ítél.

Általános feltételek:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap (fontos, hogy az adatok jól szerepeljenek, a kontaktszemély a megadott telefonszámon, címen és e-mail-címen elérhető legyen)
 • a pályázat beérkezése a megadott határidőn belül (Figyelem! A postai bélyegzőn szereplő dátumot nem vesszük figyelembe)
 • a tevékenység program vagy projekt jellegű
 • a projekt célkitűzése megegyezik a KAP célkitűzésével
 • a projektnek nincs strukturális jellege (vagyis nem állandó tevékenység, mely folyamatos és visszatérő támogatást igényel). Amennyiben a program a KAP-támogatás után folytatódik, szükséges arról is nyilatkozni, hogy milyen forrásokból kerül finanszírozásra.
 • A projekt helyi kezdeményezésen alapul
 • a projekt célcsoportja egyértelműen meghatározható, és mint ilyen aktív szerepet vállal a projekt végrehajtásában és megvalósításában
 • a projekt kivitelezője vállalja saját - pénzbeli és/vagy természetbeni - hozzájárulását a projekthez (munka, anyagok, berendezések)
 • a projekt helyi körülmények között végrehajtható, beruházást nem igényel
 • a kért támogatás nem tartalmaz nemzetközi úti- és szállásköltségeket (sem kiutazást, sem külföldi vendégek fogadását)
 • a projekt kis léptékű és önmagában életképes
 • a projekt jótékonysági tevékenységeket nem tartalmaz (élelmiszerszállítások, orvosi segély stb.)
 • a projekt nem profitorientált
 • a projekt nem tartalmaz beruházást (A KAP programnak nem áll módjában ingatlanvásárlást, ingatlanfelújítást, műszaki cikkek megvételét, gépjármű megvételét, számítógépek fejlesztését, és más hasonló beruházást támogatni).

Egy-egy projektnek kizárólag egy alkalommal nyújtható KAP támogatás, melynek összege maximum 11 500 euró.

Hogyan lehet a KAP-ra pályázni?

A pályázatot közvetlenül a Holland Királyság Budapesti Nagykövetségéhez kell benyújtani angol nyelven egy példányban a megadott határidőn belül. Következő határidő 2003. január 17. péntek 16.00. A megadott határidőn túl érkező pályázatokat csak a következő pályázati ciklusban tudjuk elbírálni.

A sikeres pályázáshoz szükséges a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap (amely igényelhető a bdp-pcz@minbuza.nl e-mail címen), valamint a pályázati űrlapon feltüntetett mellékletek. A pályázatnak a következő pontokat kell tartalmaznia:

 • a projekt céljának leírása, melyből egyértelműen kiderül, hogy a tervezett projekt miként szolgálja a társadalmi változásokat
 • a célcsoport meghatározása
 • a tevékenységek pontos leírása
 • a projekt időbeni terjedelme (mely nem haladhatja meg a 12 hónapot)
 • a saját hozzájárulás, valamint a kívánt hozzájárulás összegszerűen, kidolgozott, részletes költségvetéssel, a megadott táblázat alapján
 • a projekt helyi valutában (magyar forintban) megadott költségvetése (árajánlatokkal kiegészítve)
 • a pályázati űrlapon megadott terjedelmet figyelmen kívül hagyó pályázatok érvénytelenek
 • a program kezdési időpontja nem előzheti meg a határidőtől számított 3 hónapot, így már futó projekteket nem áll módunkban támogatni.

A KAP pályázati anyagot a pályázó szervezet maga készíti el. A Holland Királyság Budapesti Nagykövetsége telefonon vagy e-mailben tud segítséget nyújtani. A KAP programot a pályázó szervezet hajtja végre. Egyéb, például holland nem kormányzati szervezetek támogatása nem kizárt, de nem feltétel.

A pályázat beadási határideje 2003-ban:

2003. január 17. péntek 16.00.

2003. május 16. péntek 16.00.

2003. szeptember 12. péntek 16.00.

A pályázatot egy példányban, postai úton (vagy személyesen 9-16 óráig) lehet eljuttatni az alábbi címre: Holland Királyság Nagykövetsége, Matheidesz Dóra, 1388 Budapest 62, Pf. 56.

Személyesen: Holland Királyság Nagykövetsége, Matheidesz Dóra, 1022 Budapest, Füge u. 5-7.

Mit KAP?

Minden beérkezett pályázat regisztrálásra kerül. A pályázó levélben értesül a várható döntéshozatal idejéről. A projekt jóváhagyása esetén a Nagykövetség egyeztet a pályázó szervezettel, hogy milyen módon és milyen részletekben kerül kifizetésre a támogatás, amely legtöbbször előfinanszírozást jelent. A projekt befejezése és a támogatás felhasználása után a támogatott szervezet pénzügyi és tartami beszámolót köteles benyújtani. A Holland Királyság Budapesti Nagykövetségnek jogában áll a tevékenységeket és a támogatás felhasználását mindenkor felülvizsgálni és értékelni.

A pályázati űrlap letölthető e-mailen, a bdp-pcz@minbuza.nl címen igényelhető: e-mailben érkező kérelmekre e-mailben küldjük az űrlapot, word-dokumentumként. Ennek előnye a gyors lebonyolítás és a könnyen kezelhető adatlap.

Felvilágosítás: Holland Királyság Nagykövetsége Kulturális Osztály, 1388 Budapest, Pf. 56. Tel.: (1) 336-6300, fax: (1) 326-5978, Matheidesz Dóra, e-mail: bdp-pcz@minbuza.nl, http://www.hollandnagykovetseg.hu.

 
2002. december 14, szombat 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.