Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2002. évi pályázati felhívásai
Dátum: 2002. október 18, péntek
Téma: PályázatPályázati felhívás

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatot hirdet a következő témákban:
 • "eDemokrácia - önkormányzatok a világhálón" (kódszám: IHM-ITP-1)
 • "eVilág - digitális tartalom és kultúra (hazai kulturális javak a digitális világban)" (kódszám: IHM-ITP-2)
 • "esély a felzárkózásra (közösségi hozzáférési lehetőségek bővítésének támogatása)" (kódszám: IHM-ITP-3)
 • "eGeneráció - informatika a gyermekekért (informatikai háttér fejlesztése a gyermekotthonokban és az önálló védőnői szolgálatoknál az információs muveltségért)" (kódszám: IHM-ITP-4)
 • "Az információs műveltség térnyeréséért (eszköz és hozzáférés biztosítása)" (kódszám: IHM-ITP-5)

 • "Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívása új távmunkahelyek létrehozására" (kódszám: IHM-FMM-1)

  A pályázás általános feltételei:

  A pályázatok részletes feltételei a pályázási időszak kezdetétől, (az IHM-ITP-1,3,4,5 pályázatoknál 2002. október 22., az ITP-2-es pályázatnál 2002. október 29.) megtekinthetők az Informatikai és Hírközlési Minisztérium honlapján (http://www.ihm.gov.hu), illetve a pályázati útmutató nyomtatásban átvehető az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Budapest, Dob utca 75-81.) portáján munkanapokon 8-19 óráig.
  A pályázatokkal kapcsolatban 2002. október 22-től az alábbi helyi tarifával hívható telefonszámon kérhető felvilágosítás: +36-40-200-454

  A pályázat benyújtásának részletes feltételeit a pályázati útmutató tartalmazza.
  A borítékon a címzésben fel kell tüntetni a pályázat kódszámát is.

  A részletes pályázati útmutató tartalmazza a támogatási szerződéssel kapcsolatban a vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy hibás teljesítése esetére irányadó jogkövetkezményeket, az elállás jogát és feltételeit, a szerződésszeru teljesítést biztosító mellékkötelezettségeket, a pályázati felhívásban megjelölt és az ajánlati kötöttség folytán a támogatási szerződés részévé váló egyéb feltételeket és rendelkezéseket, a támogatási szerződésben meghatározott feladat teljesítésével és az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket és kellékeket, valamint a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezéseket. A pályázat lebonyolításának ütemezése, a pályázatok értékelése a 11/2001. (IV. 24.) MeHVMM rendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.

  A nyertes pályázó nevét és a megítélt támogatás mértékét az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a pályázó külön hozzájárulása nélkül közzéteszi.

  Érvényes pályázat beküldésével a pályázó a támogatási szerződésben foglalt szerződéses feltételeket elfogadja. Ebből következőleg a támogatás megítéléséről történő értesítés átvételével a támogatási szerződés érvénybe lép, annak teljesítése a kedvezményezett kötelessége.

  A pályázat megvalósulásának szabályszeruségét, a támogatás rendeltetésszeru felhasználását a támogatási szerződésben és a jogszabályban meghatározott szervek jogosultak ellenőrizni. Az egyéb, a pályázatban nem szabályozott kérdésekben az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvencia-gazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésnek szabályairól szóló, 11/2001. (IV.24.) MeHVM rendelet előírásait kell figyelembe venni.


 • A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
  http://www.csabanet.hu

  A cikk webcíme:
  http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=248