PÁLYÁZATOK - A NAPRAFORGÓ írása
Dátum: 2002. október 27, vasárnap
Téma: NAPRAFORGÓ


A NEMZETI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK FELHÍVÁSA

Téli Pályázat/2002.

A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet magyar gyermekek és fiatalok téli szabadidős tevékenységének támogatására.A pályázat célja a gyermekek és fiatalok téli szabadideje hasznos eltöltésének elősegítése (egészséges életmódra nevelés, közösség-, valamint családépítés, kulturális örökségünk megismerése, az általános műveltség fejlesztése, természetismeret és/vagy környezetvédelem stb.).

A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány kuratóriuma kizárólag olyan programokat támogat, amelyek magyarországi helyszínen kerülnek megrendezésre!

Pályázatonként igényelhető legmagasabb összeg: 350 eFt.

Pályázatot nyújthatnak be:

Oktatási intézmények, ill. azok szervezeti egységei és ifjúsággal foglalkozó társadalmi szervezetek.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:

· 3 napnál hosszabb programmal pályáznak, és a program 2002. december 15.-2003. február 15. között kerül megrendezésre;

· rendszeres, komplex programot szerveznek;

· fogyatékkal élőkkel közös programot szerveznek;

· pályázatában az önerő nagysága eléri a költségvetés 50%-át (a résztvevők befizetése az önerő részét képezi);

· programjában a résztvevő fiatalok száma meghaladja a 20 főt.

A pályázati díj összege: 2000 Ft.

A pályázati díj készpénz-átutalási megbízáson (sárga csekken) vagy banki átutalással fizethető be (számlaszám: 10032000-00280257-00000000).

A pályázathoz szükséges nyomtatványok személyesen vagy írásban, megcímzett, felbélyegzett nagyméretű (C/4 vagy C/5) válaszborítékot mellékelve igényelhetők az NGYIK címén (1399 Budapest 62., Pf. 633), valamint letölthetők az internetről http://www.ngyik.hu

Feladási határidő: 2002. október 30.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük postán beküldeni: Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, 1399 Budapest 62., Pf. 633.NYÁRI

KÍNAI UTAZÁS

Nyári kínai utazásra, illetve annak résztámogatására pályázhatnak 10-14 éves tanulók a Panda Nemzetközi Gyermek Alapítványnál. A részvétel feltétele egy 1-5 perces magánszám (ének, tánc, zene, bűvészkedés, báb, pantomim, torna stb.), amely Kínában is érdeklődésre számíthat.

Jelentkezési határidő: 2002. október 31.

Bővebb információ: Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány; 1363 Budapest, Pf. 48/1.Kartali Zsuzsanna; e-mail: panda@civilport.hu internet: www.panda.civilport.hu tel.: (06-1) 285-1097; fax: (06-1) 285-1097.Európai Bizottság Magyarországi Delegációja

pályázati felhívása

Az Európai egységgondolatért a környező országokkal

Az EU-bővítéssel kapcsolatos kommunikációs stratégiák támogatása

Az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja pályázatot hirdet olyan, kisebb léptékű projektek finanszírozására, melyek célja az európai egységgondolat hangsúlyozása a vizuális művészetek eszközével (ez alól kivétel a film és a videó).

Bővebb információ: Európai Bizottság Magyarországi Delegációja; 1016 Budapest, Bérc u. 23. E: ron.korver@cec.eu.int http://www.eudelegation.hu

F: (06-1) 466-42-21

Támogatási területek:

1) Audiovizuális támogatás

2) Ifjúsági információs tevékenység

3) Konvenció Európa jövőjével és a bővítéssel kapcsolatos népszavazás tekintetében

4) EU-támogatás újságírók számára.

5) Kulturális programok, rendezvények támogatása.

Földrajzi terület: A tevékenységeknek Magyarországon vagy a környező országokban kell történnie (Szlovákia, Románia, Szlovénia, Ausztria). A projektek a Magyarországgal közös országhatárokon keresztül is szerveződhetnek abban az esetben, ha a fő pályázó székhelye Magyarországon van.

A teljes támogatás: 205 000 euró, ebből 45 000 euró az 1. tevékenységhez, 40 000 euró a 2. tevékenységhez, 35 000 euró a 3. tevékenységhez, 50 000 euró a 4. tevékenységhez és 35 000 euró az 5. tevékenységhez.

Beadási határidők: 2002. november 18., 2003. január 15., 2003. március 15. és 2003. május 15.Európai Uniós/Phare pályázatírói tréning

A 2001-ben életbelépett pályáztatói szabálygyűjtemény (Practical Guide) elvárásának megfelelően az Európai Uniós adományozói programra pályázni szándékozók gyakorlatilag nem tehetnek fel közvetlenül kérdéseket a pályázat kiírójához, mi több ezzel egy időben a pályázatok formai és tartalmi követelményei is változtak, valamint szigorodtak.

Tapasztalatunk szerint ezen követelmények bonyolultsága miatt - különösen, ha összehasonlítjuk a beérkezett pályázatok számát a korábbi sokkal kisebb költségvetéssel rendelkező LIEN és Demokrácia programokhoz benyújtottakkal - igen kevesen adtak be pályázatot az elmúlt évben, s azok jó része formailag hibásan érkezett be. Akik tehát idejekorán felkészülnek a pályázással járó nehézségre, azok nagyobb valószínűséggel készítenek majd el formailag kifogástalan és tartalmilag is értékelhető, támogatható pályamunkákat.

Sokan azt gondolják, hogy a pályázatok megnyerésével vették a legfőbb akadályt, azonban ez nem feltétlenül van így. Számos, a közelmúltban bevezetett szabály állítja komoly kihívás elé a nyertes pályázókat, akik a legtöbb esetben csupán akkor értesülnek a támogatási program elvárásairól, illetve annak sajátosságairól, amikor már éppen a megvalósításához fogtak volna.

Mindezekről a kérdésekről szót ejtünk a Phare pályázati rendszerekben többéves tapasztalattal rendelkező szakembereink közreműködésével 2002. december 7-én Békéscsabán a Megyei Művelődési Központban, ahol egy napos pályázatíró tréninget szervezünk a civil szervezetek képviselőinek.

Az egynapos - képzési díjas- tréningen ismertetjük az Európai Uniós pályázati programok alapelveit, és átadjuk azokat a gyakorlati ismereteket, amelyek a formailag hibátlan pályázat elkészítésével, a pályázati űrlap kitöltésével, a költségvetés elkészítésével, illetve a projektek zökkenőmentes végrehajtásával kapcsolatosak.

Úgy gondoljuk, hogy a 2003 januárjában meghirdetendő, közel 500 milliós pályázati kerettel rendelkező, kizárólag civil szervezetek számára hozzáférhető ACCESS 2001 program különös jelentőséget ad a képzésnek. Információ: 66/442-122.


 A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
http://www.csabanet.hu

A cikk webcíme:
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=263