A területfejlesztés jegyében - A NAPRAFORGÓ írása
Dátum: 2002. december 27, péntek
Téma: NAPRAFORGÓ


Kulturális értékőrzés és az Európai Unio
Békés

Az EU-hoz való csatlakozás gondolata adja a vezérfonalát annak a kétnapos békési konferenciának, melyet a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, a megyei és a városi művelődési központ közösen szervezett, s a ,,Területfejlesztés, kulturális értékőrzés és az Európai Unió” címet viseli.A rendezvény résztvevői körét a megye főhivatású népművelői, a kultúraközvetítő intézmények munkatársai, a civil szervezetek képviselői alkotják, s mivel a konferencia nyitott, ezért szívesen látják az érdeklődőket is. A tegnap délelőtt kezdődött, s ma délután záruló rendezvénynek a helyi művelődési központ ad otthont. Pataki István, a város polgármestere köszöntötte a szép számú résztvevőt, s mutatta be a települést, főként a más megyéből érkezetteknek. Az első előadást dr. Kocziszky György, a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára tartotta ,,A magyarországi terület- és településfejlesztés sajátosságai” címmel. Előadásában kiemelten foglalkozott azzal a kérdéskörrel, hogy milyen funkciói vannak a regionalitásnak. Ezzel kapcsolatban milyenek a hazai tendenciák, s az EU-hoz való csatlakozást követően milyen változások várhatók. A múltról elhangzott: a közösségnek az egységteremtő folyamat az alapgondolata, mely abban az Európában alakult, mely elveszttette gazdasági súlyát, hegemóniáját a világban. Kiemelte: az EU-ban a gazdasági fejlődés alapja a fogyasztás és a beruházás, mely a belső piacok fokozatos bővítésével erősíthető. A közösséghez való csatlakozás, a bővítés jellege megváltozott: ma már bizonyítani kell a tagságra való alkalmasságot.
Délután ,,Régió, regionális értékrend, helyi értékek” címmel dr. Petneki Áron, a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi docense tartott előadást, majd dr. Pap István, a megyei művelődési központ igazgatója a helyi értékőrzésről és annak kereteiről szólt.
A konferencia témái közül igen nagy érdeklődésre tarthat számot ,,A felnőttoktatás szerepe a nemzetiségek értékrendjének megőrzésében, az újvidéki modell” címet viselő előadás, melyet Dragica Plecas, az újvidéki Toleráns Iskola tulajdonosa prezentál.

(szekeres)
Békés Megyei Hírlap 2002. 11.30.A cikk tulajdonosa: CSABANET - Békés Megye Kulturális Portálja
http://www.csabanet.hu

A cikk webcíme:
http://www.csabanet.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=336