Kedd, 2024. Május 28.Emil, Csanád napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1910
1910-ben ezen a napon hunyt el Mikszáth Kálmán író

 
 

  Napraforgó: PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 30 milliárd forintos keretösszeggel, pályázatot hirdet a roma közösségeket érintő, veszélyeztető szociális és lakhatási krízishelyzetek elhárításának és megoldásának támogatására. 

A pályázat célja: A roma közösségeket érintő, veszélyeztető szociális és lakhatási krízishelyzetek elhárításának és megoldásának részbeni támogatása.

A pályázók köre: cigány kisebbségi önkormányzatok; jogi személyiséggel rendelkező cigány társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, melyeknek alapító okiratában nevesítve van a roma közösségek érdekében végzett tevékenység, és a krízishelyzet elhárításra vonatkozóan, rendelkeznek a települési önkormányzat írásbeli együttműködési megállapodásával.

A támogatás formája:

- vissza nem térítendő támogatás

- az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximum összege: 1.000.000 Ft

Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, amelyik a krízishelyzet elhárítására és megoldására vonatkozóan rendelkezik a települési önkormányzat írásos együttműködési megállapodásával. Az elbírálási szempontrendszer legfontosabb eleme: az intézkedés sürgőssége.

Hiányos pontatlanul kitöltött űrlap esetén egyszeri hiánypótlásnak van helye, melyre az értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetőség.

A pályázatok benyújtási határideje: folyamatos.

Az elbírálás: folyamatosan a 30 millió forint keretösszeg erejéig.

A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges 2006 évre érvényes adatlap átvehető a Közalapítvány irodájában (1091 Budapest, Üllői u. 47-49.), valamint letölthető a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány honlapján www.macika.hu

A pályázatot 1 példányban a szükséges adatlapon a mellékletekkel együtt az alábbi címre kell beküldeni:

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 1091 Budapest, Üllői út 47-49.(Tel.:455-9030, Fax:455-9038

www.macika.hu

 


Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004-2006 második pályázati felhívása

A pályázati felhívás kódja: HUROSCG/06/02

 

 

Az Európai Bizottság és Románia között aláírt Pénzügyi Megállapodás értelmében a 2005. évi Románia – Magyarország PHARE Határon Átnyúló Együttműködési Program képezi a jelen pályázati felhívás „tükörprogramját”, amelyet a jelen felhívással párhuzamosan hirdetnek meg Romániában.

A pályázati felhívás tárgya:

A program 1-es és 2-es prioritása alábbi intézkedéseinek megfelelő projektek finanszírozása:

1. Prioritás: A határmenti terület térségi, fizikai és infrastrukturális integrációjának erősítése

Intézkedések:

1.1 A határ menti infrastruktúra javítása

1.2 A környezetvédelem és az árvízmegelőzés területén fellelhető közös kihívások kezelése

2. Prioritás: A piacok integrációját elősegítő és a helyi közösségek közötti koherenciát erősítő együttműködési kezdeményezések támogatása

Intézkedések:

2.1 Az üzleti infrastruktúra és a közös üzleti szolgáltatások fejlesztése

2.2 A kis- és középvállalkozások közötti együttműködés támogatása

2.3 Az intézmények és a közösségek közötti együttműködés támogatása

2.4 Együttműködés elősegítése a kutatás és technológiai fejlesztés (KTF) és a humán erőforrás fejlesztés területén

Támogatásra jogosult területek

- Magyar Köztársaság: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyék

- Románia: Satu Mare, Bihor, Arad, és Timis megyék

- Szerbia és Montenegró: Vajdaság és Belgrád

Pályázati feltételek

A jelen pályázati felhívásra kizárólag azon szervezetek pályázhatnak, amelyek:

a. Köz- vagy magánjog által meghatározott, közhasznú vagy meghatározott közfeladatok ellátására létrehozott non-profit jogi személyek, és az alábbi csoportok valamelyikéhez tartoznak:

- országos, regionális vagy helyi közigazgatási szerv;

- regionális és helyi közintézmény, szakmai szervezet, fejlesztési ügynökség;

- önkormányzat, vagy annak jogi személyiséggel rendelkező szervezete;

- magánjog által meghatározott, non-profit célú és tevékenységű nem kormányzati szervezet.

b. Székhelye vagy bejegyzett regionális/helyi fiókja a program által megjelölt célterületen van;

c. Közvetlenül felelősek a projekt előkészítéséért és irányításáért, és nem közvetítőként működnek;

d. Megbízható pénzügyi háttérrel rendelkeznek, és biztosítani tudják szervezetük működési feltételeit a projekt időtartamára, s amennyiben szükséges, a finanszírozásban önrészt is vállalnak;

e. Kellő tapasztalattal és kapacitással rendelkeznek, valamint igazolni tudják, hogy képesek olyan tevékenység irányítására és végrehajtására, amely megfelel a projekt méretének, amelyre a támogatást igénylik

Minden jogosult pályázónak legalább egy határon túli partnerrel kell rendelkeznie.

A jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló források

Magyarországon a jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló összes forrás 7, 3 millió Euró.

A két programkomponens közötti indikatív felosztás:

a) Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program: 5 000 000 Euró

b) Magyarország – Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program: 2 300 000 Euró

Szerbia és Montenegró számára a jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló összes forrás 2 000 000 Euró.

A projektek megvalósítási ideje nem haladhatja meg a 12 hónapot.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. november 13. 14:00 óra.

A pályázati csomag: a pályázati csomag (bele értve a pályázati formanyomtatványt és mellékleteit, a pályázati útmutatókat, a támogatási szerződésmintát, valamint a Programkiegészítő Dokumentumot) letölthető a következő honlapokról: www.nfh.hu, www.interreghrs.com, www.interreg.hu, www.mier.sr.gov.yu.

12. További információ:

További felvilágosítással kapcsolattartóink állnak rendelkezésre minden kedden, szerdán és

csütörtökön 10 és 14 óra között, a pályázat beküldési határidejét megelőző 5. munkanapig személyesen vagy telefonon, az alábbi számokon és email-címeken:

Közös Szakmai Titkárság Budapesten:

- +36/1/224-3275, kapcsolattartó: Kalmár Péter (kalmar@interreg.hu)

Info Pont Békéscsabán:

- +36/66/520257, kapcsolattartó: Borbola István György (iborbola@interreg.hu)

Programkoordinációs Egység Belgrádban:

- +381/11/3346-591, kapcsolattartó: Ivana Djuranovic (idjuranovic@mier.sr.gov.yu)

Szabadkai Kihelyezett Iroda:

- +381/0/24-553-003, kapcsolattartó Zoran Krtinic és Relja Burzan

(zoran.krtinic@mier.sr.gov.yu és relja.burzan@mier.sr.gov.yu)

 

A pályázati felhívás időtartama alatt a Közös Szakmai Titkárság és a Programkoordinációs Egység az Info Ponttal, valamint a kihelyezett irodával együttműködve felvilágosítást ad tartalmi kérdésekről és a részvételi feltételekről, továbbá a lehetőséghez mérten segítséget nyújtanak partnerek keresésében is. Kéréseiket a fenti e-mail címek valamelyikére is megküldhetik.

Szerbiában a Szomszédsági Programokhoz kapcsolódóan elkészült egy on-line partnerkereső adatbázis is, amelybe a következő oldalon lehet regisztrálni:

http://www.evropa.sr.gov.yu/Isdacon/PublicSite1/index.aspx

Az érdeklődők tájékoztatására és segítségére információs napok kerülnek megrendezésre minden érintett megyében.

 

A BÉKÉS MEGYEI INFORMÁCIÓS NAP IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:

2006. szeptember 14. Békéscsaba,

Hotel Fiume 5600 Békéscsaba, Szent István tér 2.

 

TERVEZETT PROGRAM:

9.30 – 10.00 Regisztráció

10.00 – 10.30 A Magyarország – Románia és Magyarország – Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004-2006. bemutatása

10.30 – 11.15 A HUROSCG/06/02-es pályázati felhívás ismertetése – a pályázati dokumentáció összeállítása

11.15 – 11.30 Kávészünet

11.30 – 12.00 A HUROSCG/06/02-es pályázati felhívás ismertetése – pénzügyi tervezés

12.00 – 13.00 Kérdések és válaszok

Rendezvényeinkre minden potenciális pályázót szeretettel várunk.

További információkat a www.interreghrs.com honlapon találhat.

 

A gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszok a www.interreghrs.com és a www.mier.sr.gov.yu honlapcímeken lesznek elérhetők.

 


ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY – ADOMÁNYI PROGRAMOK

 

Kiíró: Ökotárs Alapítvány

Cím: 1056 Budapest Szerb u. 17-19. VI. emelet

Levelezési cím: 1463 Budapest Pf. 931

Telefon: 411-3500, 411-3510

E-mail: info@okotars.hu

Fax: 411-3515

Web: www.okotars.hu

 

Az Ökotárs Alapítvány adományi programjai keretében olyan civil szervezetek tevékenységét kívánja támogatni, amelyek a környezet, a helyi közösség és az egész társadalom számára haszonnal járnak és a fenntartható fejlődést szolgálják.

 

Előnyben részesülnek azok a tervek, amelyek:

§ a problémák gyökereire rendszerszemléletű megoldásokat kínálnak túllépve a szokásos környezetvédelmi szektor megközelítésen;

§ erősítik a civil szervezetek mozgalmi jellegét, közvetlen akciókkal érik el céljaikat;

§ növelik a zöld szervezetek társadalmi bázisát, tagságát, lakossági kapcsolataikat, társadalmi elismertségüket;

§ fokozzák az együttműködést a környezetvédő civil szervezetek és a társadalom más szereplői (más civil szervezetek, az állami, önkormányzati és üzleti szektor) között és a környezetvédő mozgalmon belül;

§ elősegítik a zöld gondolkodás és életmód elterjedését, az emberek belső érését;

§ választ adnak az új közép-európai kihívásokra.

 

1) Általános Adományi Program (a befogadott pályázatok PP azonosító jelet kapnak)

Az általános pályázati program keretében támogatás az Ökotárs Alapítvány támogatási elveinek megfelelő programok megvalósítására igényelhető. Ezen belül:

- akciók;

- működés költségek (kizárólag két évnél fiatalabb szervezetek részére);

- szervezeti fenntarthatóság növelése;

- szervezetfejlesztés;

- önrész más pályázatokhoz támogatására.

Támogatási igényt civil szervezetek nyújthatnak be. A megpályázható felső összeghatár nincs meghatározva.

A pályázatokat pályázati adatlappal együtt, egy példányban a temesvari@okotars.hu mail címre – postára adás esetében lefűzés, műanyag tasak vagy borító nélkül – a mellékelt útmutató szerint elkészítve kell beadni, a következő határidő (postára adási határidő) szerint: 2006. szeptember 15. péntek

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra minden pályázónak lehetősége van.

A pályázók a döntésről a fenti határidőtől számított 5-6 héten belül kapnak hivatalos értesítést levélben, illetve a nyertes pályázatok megtekinthetők a www.okotars.hu oldalakon.

 

2) Virtuális Alapítvány (a befogadott pályázatok VIRT azonosító jelet kapnak)

Az Ökotárs Alapítvány segítségével a környezetvédő szervezetek az egyesült államokbeli Virtuális Alapítvány Internet weboldalaira helyezhetik el adományi kérelmeiket, hogy ilyen módon jussanak el a lehetséges adományozókhoz. A támogatási formáról tájékoztató anyag kérhető a címünkön.

A pályázatokat pályázati adatlappal együtt, magyar és angol nyelven e-mailben a temesvari@okotars.hu e-mail címre a pályázathoz mellékelt útmutató szerint elkészítve kell beadni, a programot minél inkább illusztráló fényképekkel együtt. A beadás folyamatos.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra minden pályázónak lehetősége van.

A pályázók a döntésről hivatalos levélben kapnak értesítést.

 

3.) Általános segítségnyújtási program

Adományozottjainkat és általában a környezetvédő szervezeteket szolgálja általános segítségnyújtási programunk is. A szolgáltatás része: információk gyűjtése; találkozók szervezése; kapcsolatépítés szakértőkkel, sajtóval, más társadalmi szervezetekkel; pályázatírási segítségnyújtás.

Adományi ügyekben Temesvári Szilvia (temesvari@okotars.hu) programvezetőtől, képzési-szervezetfejlesztési ügyekben pedig Móra Veronikától (move@okotars.hu) kaphatnak információt az alább megadott elérhetőségünkön.

Letölthető űrlapot és egyéb aktuális információkat találhatnak internetes oldalunkon: http://www.okotars.hu

 

Elérhetőségünk:

1056 Budapest, Szerb u. 17-19 VI. emelet. Levélcím: 1463 Budapest, Pf. 931.,

tel/fax: 1/411-3500, 1/411-3515, email: temesvari@okotars.hu

web: http://www.okotars.hu

 


A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Kuratóriuma

pályázatot hirdet

kulturális célú civil szervezetek támogatására

 

A pályázat célja olyan hagyományos közművelődési tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság kulturális alapismereteinek a bővítését szolgálják előadások, képzések formájában.

Pályázni lehet:

  • művészeti és közművelődési programok megvalósítására,
  • a kultúra területén tevékenykedő civil szervezetek, alkotócsoportok működésének támogatására,
  • ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely hozzájárul a település helytörténetének, kulturális értékeinek a bemutatásához,
  • a humán műveltség, a művészettörténet, a zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a megismertetésére.

Figyelembe véve, hogy a 2006-os esztendő Bartók Béla és az 1956-os forradalom évfordulója.

A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) és községi szintű művelődési intézmények, könyvtárak, faluházak. Határon túli civil szervezetek csak magyarországi partner szervezetekkel együtt pályázhatnak.

Nem pályázhatnak gazdasági társaságok, állami vagy önkormányzati fenntartású intézmények, közalapítványok, valamint olyan szervezetek, akik az MSZÁ-tól korábban kapott támogatással még nem számoltak el.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok benyújtási határideje: 2006. szeptember 2-től október 14-ig. Pályázatok elbírálása 2006. november

A pályázatokat az MSZA 1035 Budapest, Miklós tér 1. címére kell beküldeni!

A pályázat keretében adható támogatás legmagasabb összege általában a 300.000,- Ft-ot nem haladhatja meg. Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (www.vigado.hu) letölthető, vagy levélben igényelhető a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány címén (1035 Budapest, Miklós tér 1.) felbélyegzett válaszboríték megküldésével.

A pályázat részvételi díja 4000,- Ft, melyet postai utalvánnyal vagy átutalással lehet befizetni az alapítvány 10404065-49565754-56531003 sz. számlájára.

Az adatlap beszerezhető és a pályázatokkal kapcsolatban információ kérhető az alapítvány titkárságán:

Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány1035 Budapest, Miklós tér 1.

Tel.: 354-3750, 354-3755, fax: 354-3752

E-mail: iroda@msza.hu

Honlap: www.vigado.hu

Forrás: www.vigado.hu

 

 

 
2006. szeptember 13, szerda 
 

 


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.