Vasárnap, 2023. Január 29.Adél napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1950
Ezen a napon született Vámos Miklós

 
 

  Napraforgó: PÁLYÁZATOK

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY

meghívásos pályázatot hirdet a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját elősegítő komplex projekt megvalósítására.

A pályázat célja

A pályázat legfontosabb célja a szegregált lakókörnyezet megszüntetése, a legszegényebb emberek területi koncentrációjának csökkentése, illetve a telepen és telepszerű lakókörnyezetben élők életminőségének javítása. 

A pályázók köre:

 

 "A" komponens

 Az "A" komponensben azok a települések vesznek részt, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

·   A településen élők száma nem haladja meg a 15.000 főt

·   A projektben leírt akcióterületen (telepen, telepszerű lakókörnyezetben) a lakások száma minimum négy, de nem haladja meg a 25-öt

  

"B" komponens

 Pályázat nyújtható be olyan településeken megvalósítandó projektekre, ahol a település lakosságának többsége (60%-nál magasabb arányt képvisel) az alábbi szempontoknak - együttesen - megfelel:

·   8 osztálynál nem magasabb iskolai végzettségűek száma

·   Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező háztartások száma

  

A "B" komponensben résztvevő települések az alábbi projektelemek megvalósítására pályázhatnak:

 

1.     Településfejlesztési stratégia kidolgozása

·   Településfejlesztési szakemberek alkalmazásának költségei

·   Hazai és európai uniós pályázati források eléréséhez szükséges dokumentumok elkészítésének költségei

2.     A munkaerő-piaci integrációt elősegítő elemek megvalósítása

 

Jelen pályázatban támogatásért kizárólag konzorciumok pályázhatnak, a konzorcium vezetője - a főpályázó - az alábbi szervezetek lehetnek:

 települési önkormányzat vagy civil szervezet.

 

A konzorcium tagjai lehetnek:

·   települési önkormányzatok,

·   cigány kisebbségi önkormányzatok,

·   civil szervezetek,

·   helyi, kistérségi, megyei, regionális közszolgáltatásokat nyújtó intézmények és szervezetek,

·   gazdasági vállalkozások (esetükben figyelembe kell venni az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) sz. kormányrendelet előírásait),

·   szakmai szervezetek.

 

Civil szervezet főpályázó csak abban az esetben lehet, ha minimum 1 éve alakult és társadalmi integrációt elősegítő, különös tekintettel a roma közösségek társadalmi integrációját elősegítő projektekben már dokumentálhatóan gyakorlatot szerzett.

 

  

A projekt időtartama:

 A lakhatási projektelem 2007. december 1-től 2008. szeptember 15-ig, a munkaerő-piaci és a szociális integrációt elősegítő projektelem 2007. december 1-től 2009. július 31-ig tart.

 

A pályázat kiírásának időpontja 2007. augusztus 17., a projekteken belüli SzMM forrásból finanszírozott tevékenységeket legkésőbb 2008. szeptember 15-ig le kell zárni.

 

A pályázat céljára rendelkezésre álló teljes keretösszeg: 360 millió forint SZMM és 300 millió forint OFA forrás.

 

 

Pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:

 

A pályázati dokumentumok letölthetők a www.szmm.gov.hu, a www.romaweb.hu és a www.ofa.hu honlapokról, valamint beszerezhetők az alábbi címen:

 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Roma Integrációs Főosztály

1054 Budapest,

Akadémia u. 3.

 

A pályázat első körének postára adási határideje: 2007. szeptember 24., 24 óra. Minden pályázatot az alábbi címre kell postán eljuttatni:

 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

1034 Budapest,

Bokor u. 9-11.

 

 A nyertes pályázatok kihirdetésének tervezett időpontja:  2007. december 1.

 Szerződéskötés tervezett határideje: 2007. december 31.

 

 Budapest, 2007. augusztus 17.

 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium     OFA Kuratóriuma

 

(forrás: www.szmm.gov.hu)

 

AZ ESZA EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP NEMZETI PROGRAMIRÁNYÍTÓ IRODA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT.

pályázatot hirdet kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztési programjainak támogatására.

A pályázat célja, kategóriái
A pályázat célja a helyi közösségi színtereken zajló drogprevenciós és egészségfejlesztési tevékenység elősegítése, illeszkedve a "Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban megfogalmazott célokhoz.
A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésen alapuló olyan komplex, az egészségmegőrzés/egészségfejlesztés különböző színterein (pl: szabadidő, munkahely, szórakozóhelyek, stb.) megvalósuló programok támogatására van lehetőség, amelyek kapcsolódnak a kábítószer-fogyasztás megelőzéséhez, a kábítószer-használattal szemben pozitív mintát nyújtanak.

Ebben a kategóriában nem támogathatók az iskolák pedagógiai programjára, illetve az iskolai drogstratégiára épülő programok.
Pályázati kategóriák
"A" kategória: Program megvalósítási ideje: 2007. június 01. és 2007. december 15. közötti időszak
"B" kategória: Program megvalósítási ideje: 2007. december 15. és 2008. május 31. közötti időszak

A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 90 000 000 Ft

 

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon szervezetek, amelyek regisztráltak a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerébe és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
belföldi székhellyel rendelkező
a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
b) köztestületek;
c) alapítványok;
d) közalapítványok,
e) egyházak;
f) egyházi fenntartású intézmények;
g) oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi intézmények;
h) önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények
i) gazdasági társaságok.
 
A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül az alábbi regisztrációs eljárást követően:
a) A pályázónak a http://eper.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően jogosult a Pályázó internetes pályázat beküldésére az internetes pályázatkezelő rendszeren keresztül. A kitöltéshez szükséges további információkat a http://www.esf.hu honlapon elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
b) A regisztrációt követően a pályázó köteles a Pályázatkezelőnek benyújtani az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható "Regisztrációs Nyilatkozat"-nak a szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát, valamint befizetni a 3000 Ft, azaz háromezer forint regisztrációs díjat.

A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje
A kategóriában 2007. június 5., 24.00 óra.
B kategóriában 2007. október 29., 24.00 óra.

Pályázatkezelő
ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1145 Budapest, Amerikai út 96.
http://www.esf.hu

Pályázati Útmutató letölthető a http://www.esf.hu, a http://www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1145 Budapest, Amerikai út 96. címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-15.00 óra között hívható (1) 273-4250-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.

 

(forrás: www.szmm.gov.hu)

 


A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet a 2008. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából szervezett, 2008. február 19. és 2008. november 1. között megrendezésre kerülő városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények, nem hivatásos művészeti találkozók támogatására.

Előnyben részesülnek:

 • a „Reneszánsz Év” című programsorozathoz („Magyar reneszánsz - modern reneszánsz”) kapcsolódó rendezvények;
 • az innovatív, új kezdeményezések, mintaértékű közművelődési projektek;
 • azok a hagyományosan megrendezésre kerülő események, amelyeket eddig széles szakmai elismerés övezett;
 • a felmenő rendszerű, megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események, amatőr művészeti találkozók;
 • nemzetközi programhoz kapcsolódó, vagy határmenti együttműködésekben megvalósuló rendezvények.

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények, ÁMK-k, szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek
 • bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató megyei, regionális és országos hatókörű társadalmi szervezetek és alapítványok
 • közművelődési célú, közhasznú minősítésű kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • szállásköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • előadók megbízási díjára (járulékok nélkül) – hivatásos előadóművészek tiszteletdíjára nem lehet pályázni!
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szakmai anyagok költségeire,
 • reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!),
 • bérleti díjakra.

 

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 100 millió forint.

A pályázat beérkezési határideje: 2007. szeptember 21.

A pályázatok kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának
címére (H- 1388 Budapest, Pf. 82). nyújthatók be.
 

Közművelődési Szakmai Kollégium

(forrás: www.nka.hu)

 


 

 

 

A MŰVÉSZETI ÉS SZABADMŰVELŐDÉSI ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA PÁLYÁZATOT HIRDET

kulturális célú civil szervezetek támogatására

A pályázat célja olyan hagyományos közművelődési tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság kulturális alapismereteinek a bővítését szolgálják előadások, képzések formájában.

Pályázni lehet:

 • művészeti és közművelődési programok megvalósítására,
 • a kultúra területén tevékenykedő civil szervezetek, alkotócsoportok működésének támogatására,
 • ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely hozzájárul a település helytörténetének, kulturális értékeinek a bemutatásához,
 • a humán műveltség, a művészettörténet, a zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a megismertetésére.

Figyelembe véve, Kodály Zoltán születésének 125-ik évfordulóját.

A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, könyvtárak, faluházak, községi szintű művelődési intézmények. Határon túli civil szervezetek csak magyarországi partner szervezetekkel együtt pályázhatnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a kitöltött pályázati adatlapot,
 2. a pályázó szervezet folyamatosan végzett tevékenységének, fontosabb rendezvényeinek bemutatását,
 3. a tervezett program részletes tematikáját az előadók megjelölésével,
 4. részletes költségvetést,
 5. a pályázó szervezet jogi dokumentációját (alapító okirat, bírósági végzés, aláírási jogosultság igazolása - költségvetési intézmény esetében elegendő az alapítói határozat és az aláírási jogosultság igazolása).
 6. a kettes pontban említett tevékenységeket célszerű elektronikus hordózón beküldeni.

A pályázatok benyújtási határideje:

1.) 2007. március 2-től 2007. április 16-ig.
Pályázatok elbírálása 2007. május 30.

2.) 2007. szeptember 2-től 2007. október 14-ig
Pályázatok elbírálása 2007. november

A pályázatokat az MSZA 1035 Budapest, Miklós tér 1. címére kell beküldeni!

A pályázat keretében adható támogatás legmagasabb összege általában a 300.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (www.vigado.hu) letölthető, vagy levélben igényelhető a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány címén (1035 Budapest, Miklós tér 1.) felbélyegzett válaszboríték megküldésével.

A pályázat részvételi díja 4000 Ft, melyet postai utalvánnyal vagy átutalással lehet befizetni az alapítvány 10404065-49565754-56531003 sz. számlájára.

Az adatlap beszerezhető és a pályázatokkal kapcsolatban
információ kérhető az alapítvány titkárságán:
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
1035 Budapest, Miklós tér 1.
Tel.: 354-3750, 354-3755, fax: 354-3752
E-mail: iroda@msza.hu

 

(forrás: www.vigado.hu)

 

 

 
2007. október 5, péntek 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.