Csütörtök, 2022. Május 26.Fülöp, Evelin napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1966
1966-ban ezen a napon hunyt el Tamási Áron író

 
 

  Pályázat: Békés Megye Önkormányzata civil pályázatot hirdet

Békés Megye Önkormányzata pályázatot hirdet  -  Békés Megye  civil  szektorának fejlesztését segítő, a szervezetek közötti együttműködést ösztönző -  projektek megvalósítására.

1.  A pályázat célja

A pályázat célja a Békés megyei civil szervezetek tartós megyei és szakmai együttműködésének ösztönzése, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú tevékenységek támogatására. A pályázat a Békés megyei civil társadalom erősítését, a Békés megyei civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.Pályázni lehet: megyei szintű, civil szervezetek számára szervezett konferencia, tanácskozás megrendezésére, amely a fenti célkitűzések elérésére irányul.

A pályázat kiírója előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek az egy-egy szakterületen működő civil szervezetek közötti együttműködést, hálózat kiépítést segítik.

 

2.      A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

Békés Megye Önkormányzata a Békés Megye Képviselő-testületének elnöke által kijelölt szakmai bizottság véleményezése és javaslata alapján az arra érdemes pályázatok között 2008. évben összesen 4 millió Ft-ot oszthat szét.

 

 3.            A támogatottak köre

Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:

Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és Békés megyében van a székhelyük.

 

4.      A pályázatban be kell mutatni:

-     a szervezet korábbi tevékenységét

-     a program célját, tartalmát és felépítését

-          azokat a társadalmi szereplőket akik a folyamat során aktivizálódnak (a célcsoport)

-         a projekt időbeni ütemezését;

-         a várt eredményeket;

-      a részletes költségvetést és annak indoklását.

 

5.     A támogatás formája és mértéke

A támogatás formája

A támogatás a pályázó 2008. január 1. és 2008. december 31. között megvalósuló, az 1. pontban részletezett tartalmú tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

Egy pályázó által maximálisan igényelhető összeg: 3OO OOO Ft

 A nyertes pályázó köteles a rendezvény megvalósulása előtt legalább 5 nappal és a rendezvény megvalósulása után legfeljebb 3 nappal a programról elektronikus levében hírt adni fényképes (2-5 fotó) és szöveges (8-15 mondat),illetve lehetőség szerint 1-2 perces videóanyag formájában a Békés Megyei Önkormányzat számára.

 

 Támogatható kiadások

-          előadók megbízási díja

-          megbízási díjak járulékai

-          megbízási díjak számlás kifizetése (dologi költségek)

-          utazási költségek

-          posta, telefon és kommunikációs költségek

-          nyomda, sokszorosítás

-          bérleti díj

-          étkezés, reprezentáció

 

6.      A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A benyújtás módja

A pályázat magyar nyelven, erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati adatlap minden kérdésére választ adva, és az alábbi mellékletek becsatolásával kell benyújtani:

-  pályázati űrlap

-  létesítő okirat szervezet képviselője által hitelesített másolata

 

A benyújtás határideje: 2007. december 10. 

A benyújtott pályázatoknál elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!

 

A benyújtás helye:

A pályázatot az alábbi postacímre kell benyújtani:

 

Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala

Intézményfelügyeleti Osztály

5600 Békéscsaba

Pf. 118

 

vagy személyesen leadni, legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 órájáig az alábbi címen:             

Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala

Intézményfelügyeleti Osztály

5600 Békéscsaba

Derkovits sor 2.

 

A pályázatot 1 eredeti és 3 másolati, egymástól külön rendezett példányokban, zárt borítékban kell benyújtani.

Az eredeti példányt „E” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti (nem másolt!) adatlapokat kell elhelyezni.

 

 Részletes pályázati anyagok beszerzése:

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölthető a civilek.csabanet.hu  és a www.bekesmegye.hu honlapokról, illetve a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára. (Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete), 5600 Békéscsaba, Luther u. 6. , e-mail: civil@bekes-mmk.hu )

 

 A formai bírálat szempontjai:

a)      postára adás vagy személyes benyújtás dátuma,

b)      a pályázati adatlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,

c)      a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége

d)      a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága

e)      kizárás fennállásának vizsgálata.

 

Jelen pályázat során hiánypótlásra egy héten belül van lehetőség.

 

 A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai

A pályázat értékelése során a bíráló bizottság a 4. pontban foglalt tartalmi elemeket értékeli.

A szakmai bíráló bizottság előnyben részesíti azokat a programokat:

-          amelyek tartós folyamatokat, partnerségeket, a program fenntarthatóságát tudják bemutatni.

-          a pályázó által megvalósítani kívánt projekt hozzájárul a megyei szintű társadalmi párbeszéd és civil részvétel szélesítéséhez-fejlesztéséhez, az érintettek bevonásához, a szektorok közötti együttműködés kialakításához.

-          a pályázatban foglaltak szakmailag  megalapozottak

 

A szakmai bíráló bizottság nem támogatja a turisztikai és kulturális célú rendezvények szervezését.

 

Elbírálás határideje: 2007. december 30.

 

Pályázók döntést követő kiértesítése

A szakmai bíráló bizottság döntését  Békés Megye Képviselő-testületének elnöke hagyja jóvá, melyről a döntési jegyzőkönyv átadásával tájékoztatja a bíráló bizottságot. Támogató döntés esetén a tájékoztatást követő 15 munkanapon belül, elutasító vagy kizáró döntés esetén 3 munkanapon belül Békés Megye Képviselő-testület Önkormányzati Hivatal Intézményfelügyeleti Osztálya a pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról.. A pályázatokkal kapcsolatos döntések www.bekesmegye.hu és a civilek.csabanet.hu honlapján közzétételre kerülnek.

 

Szerződéskötés

A bíráló bizottság támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét és módját.

 

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. 

 

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni.

 

Az elszámolás benyújtásának végső határideje: 2009. március 30.

A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a szakmai bíráló bizottság dönt. A beszámoló elfogadásáról a hivatal a hiánytalan beszámoló benyújtását követő 60 napon belül értesíti a Kedvezményezettet.

 

Az elszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.bekesmegye.hu  illetve a civilek.csabanet.hu honlapról.

 

Békéscsaba, 2007. november 19.

 

Békés Megye Képviselő-testülete

 


A pályázati kiírás és az űrlap letölthető az alábbi linkekre kattintva:

bmo_civil_palyazat_2008_kiiras.doc

bmo_civil_palyazat_2008_urlap.doc

 

 

 
2007. december 4, kedd 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.