Vasárnap, 2023. Január 29.Adél napja  

  Rovatok
. Kezdőlap
. Csemegéző - Ajánló
. Pályázat
. Kitekintő
. Tallózó
. Mozi - Színház
. Könyvajánló
. Olvasóink írták
. Napraforgó
. Korábban írtuk
. Kék Bolygó
. Bemutatkozunk
. Webtanterv
. Archívum
 
 

  Menü
. Kultúrjog
. Kiállítások
. Játszótér
. Linkek
. Kulturális szaknévsor
. REGCIVIL
. Keresés
. Hírlevél
. Partnereink
. Honlapok
szerverünkön
. Impresszum

Szolgáltatásaink
. Szerver üzemeltetés
. Hirdetés
 
 

  Hirdetés
 
 

  Keresés


 
 

  Évfordulók
Évfordulók
1950
Ezen a napon született Vámos Miklós

 
 

  Napraforgó: PÁLYÁZATOK

A FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY a MAGYARORSZÁG FELFEDEZŐI SZÖVETSÉGGEL együttműködve 2005-ben "Örökség serleg" elismerést alapított, melynek célja a Kárpát-medence kulturális örökségének megőrzése érdekében tevékenykedő példamutató ifjúsági közösségek elismerése.Az elismerést évente egy alkalommal, legfeljebb három arra érdemes közösség veheti át.
A pályázat formája kötetlen. Jelölt lehet az alapító gondolatot és a pályázat célját huzamosabb időn át hitelesen megvalósító állandó vagy ideiglenes ifjúsági közösség.

Pályázat címe: Örökség serleg
Beérkezési határidő: 2007. november 30.
Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és iskolák

Cím: Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1143 Budapest, Stefánia út 33.
További információ: http://www.alkotohazak.shp.hu e-mail: falvak@freemail.hu

 

(forrás: www.pafi.hu)


 

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG PÁLYÁZATOT HIRDET a Dél-alföldi Operatív Program keretében versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására / DA-OP-2007-2.1.B.C.D.E.F./S

Pályázhatnak: költségvetési szervek és intézményeik, központi költségvetési szervek és intézményeik, önkormányzatok és intézményeik, helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik, megyei önkormányzatok és intézményeik, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok;

egyesületek, alapítványok, egyéb jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek, 2009. jan. 1-jéig közhasznú társaságok, egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek;

szövetkezetek

A pályázat célja: a régióba érkező turisták igényeihez kapcsolódva magasabb színvonalú, sokszínű turisztikai termékek kialakítása, ezáltal megteremtve a turisták költési hajlandóságának emelésével a turisztikai árbevételek növelését is, ami szerepel az elérendő eredmények között.

A pályázatok benyújtása 2007. november 26-tól 2008. március 1-jéig lehetséges.
A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.
További információk: a http://www.nfu.gov.hu honlapon, illetve a 06 40 638-638-as telefonszámon.

(forrás: www.pafi.hu)


 

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG PÁLYÁZATOT HIRDET

a Dél-alföldi Operatív Program keretében "Dél-Alföld Spa", egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására.

 

A támogatás fő célja:

a régió legfőbb vonzerejét jelentő termál- és gyógyvízkészletre alapozott gyógy- és egészségturisztikai fejlesztések.

Pályázhatnak:
önkormányzatok, önkormányzati társulások, szövetségek, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok

egyesületek, alapítványok, profitorientált gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok, egyéni vállalkozó;

 

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:

 

Az I. fordulóban a pályázatok benyújtása 2007 november 26-tól 2008 február 1-ig lehetséges.
A pályázatot 2 példányban, valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), a következő címre kell beküldeni:
Dél-alföldi Operatív Program Kódszám: DA-OP-2007-2.1.A/2F
Közreműködő Szervezet: DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
6726 Szeged, Középfasor 1-3.

További információk a http://www.nfu.gov.hu oldalon.

 

(forrás: www.nfu.gov.hu)


A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATOT HIRDET

az internet-használat bővítése országos és helyi civil szervezetek mintaértékű projektjeinek támogatására / NETre Kész-2007.

A NETREKÉSZ Program részeként jelen pályázat célja, hogy az országos és helyi civil szervezetek mintaértékű projektjeinek pályázati úton történő támogatásával az infokommunikációs eszközök, alkalmazások és tartalmak iránti társadalmi nyitottság növelésén keresztül hozzájáruljon a hazai internet-használat bővüléséhez. 
Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi székhelyű, nyilvántartásba vett, ill. cégjegyzékbe bejegyzett, tevékenységüket 2006. január 1. előtt megkezdő:

- társadalmi szervezetek (egyesületek), kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot,

- alapítványok;
- közhasznú társaságok;
A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati dokumentáció elérhető a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján (http://www.gkm.gov.hu).

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt.) által üzemeltetett Ügyfélszolgálat ad felvilágosítást a 06-40/200-617 telefonszámon vagy az info@magzrt.hu e-mail címen, továbbá a 1539 Budapest, Pf. 684 levelezési címen, valamint a MAG Zrt. honlapján (http://www.magzrt.hu).

 

(forrás: www.pafi.hu)

 


A VODAFONE ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET

roma általános iskolás gyermekeknek szóló oktatási programok támogatására;

 

A pályázat célja:
Olyan oktatási programok támogatása, melyek általános iskolás (6-15 éves) roma gyermekeket segítenek tanulmányaik elvégzésében, iskolai teljesítményük javításában.
Pályázhatnak:
magyarországi székhellyel és működési engedéllyel rendelkező bejegyzett, működő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok;

A támogatás jellege

- visszatérítési kötelezettség nélküli pénzbeli támogatás;
- már megvalósított programok utófinanszírozását nem támogatjuk;
- a támogatás elnyeréséhez önerő felmutatása nem szükséges;
 

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot a Vodafone Magyarország Alapítvány hivatalos Pályázati Űrlapján kell beküldeni, két eredeti példányban, postai úton. A mellékleteket egy példányban kérjük csatolni. 
Címünk: Vodafone Magyarország Alapítvány
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.


Beérkezési határidő: 2007. december 3.

További információ: www.vodafonealapitvany.hu

 

(forrás: www.vodafone.hu ; www.vodafonealapitvany.hu )

 


 

AZ NCA NEMZETKÖZI CIVIL KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATOT HIRDET

 

Magyar-magyar, határon átnyúló civil együttműködések támogatására;

 

A pályázat célja: a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának segítése

 

A meghirdetett kategóriák:

 G/1: Civil szervezetek együttműködése magyar vonatkozású köztéri műemlékek felállítása céljából

G/2: Civil szervezetek együttműködése magyar nyelvű folyóiratok, kiadványok készítésében, terjesztésében

G/3: Civil szervezetek együttműködése a 20 évnél fiatalabb korosztály cserekapcsolata céljából

G/4: Civil szervezetek határon átnyúló szakmai együttműködése

 

Pályázhatnak:

társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2006. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további előírásoknak. Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelő, a pályázat kiírásának évében közhasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert szervezetek is.

 

További információk:

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen, 9.00–15.00 óra között hívható 80/204-453 telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

 

 

(forrás: www.nca.hu)

 


AZ NCA NEMZETKÖZI CIVIL KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATOT HIRDET

 

Lengyel-magyar, illetve szlovák-magyar civil együttműködések támogatására;

A meghirdetett kategóriák:

 

F/1: Lengyel és magyar civil szervezetek együttműködésének kialakítását és továbbfejlesztését segítő közhasznú tevékenységek támogatása

F/2: Szlovák és magyar civil szervezetek együttműködésének kialakítását és továbbfejlesztését segítő közhasznú tevékenységek támogatása

 

Támogatási keretösszeg: 44. 726. 940,- Ft

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. november 30.

 

Pályázhatnak: társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2006. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további előírásoknak. Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelő, a pályázat kiírásának évében közhasznúsági bejegyzést jogerősen elnyert szervezetek is.

 

További információk:

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esf.hu honlapokról, illetve az ESZA Kht. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen, 9.00–15.00 óra között hívható 80/204-453 telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

 

(forrás: www.nca.hu)

 

 
2007. november 21, szerda 
 

 

Kezdőlap : Kitekintő : Tallózó : Mozi-Színház : Bemutatkozunk : Olvasóink írták : Könyvajánló : Pályázat : Csemegéző : Archívum
Kulturális szaknévsor : Linkek : Keresés : Fórum : Impresszum
Szerver üzemeltetés : Hirdetés


Legyen Önnek is honlapja! Készítette, szerkesztette, tárhely: CSABAPROG Kft.